Kurekss meži

Mūsu vadmotīvs - Latvijai 200!

Mūsu Filozofija 

Līdzsvars dabā uztur līdzsvaru mūsos. Meži uztur līdzsvaru dabā. Tā ir iespēja mūsu dzīvei kļūt harmoniskai

Lai uzturētu līdzsvaru mežā tam ir jādod vairāk nekā ņem no tā,- nākamajām paaudzēm ir jāatstāj mantojums nevis kredīts. Ar katru nākamo paaudzi kamolam ir jākļūst lielākam nevis jādilst . Mūsu nākamo paaudžu piederības sajūta Zemei ir Valsts eksistences pamats un mūsu vīzija ir -

Latvijas meži - Latvijas iedzīvotāju īpašums.  

 

Mūsu mērķis

Iegādāties mežu īpašumus, kurus to īpašnieki vēlas pārdot un kuros ir ekoloģiski saglabājamas vērtības, tai skaitā arī dabas liegumi. Iegādāties atjaunojamus mežu īpašumus pēc kailcirtēm un kopjamas jaunaudzes. Iegādātajos mežu īpašumos saimniekot balstoties uz ilgtspējīgas mežsaimniecības principiem. Atjaunot mežus, saglabājot dabisko koku sugu struktūru. Saglabāt un padarīt informatīvi pieejamas sabiedrībai īpašās dabas vērtības.

Mūsu Stāsts

Esam ģimenes uzņēmums,kura saimnieciskās darbības pamats ir kokpārstrādes uzņēmums SIA ''Kurekss'.

Mežu nozares tradīcijas ir mūsos jau trešajā paaudzē .

Mīlestību pret mežu un kokapstrādi mūsos ir iekodējis mūsu tēvs Andrejs Apsītis,kura īpaši strāvo no viņa brīnišķīgajiem kokgrebumiem, un mēs to tālāk cenšamies nodot savām nākamajām paaudzēm, to iesaistot šajā mežu saglabāšanas projektā. 

 

kopā paveiktais

 

  • 25 Gadu pieredze

 

  • Sadarbībā ar Vītolu fondu ,kopš 2010 gada, atbalstam izglītības iegūšanu jauniešiem.

 

  • Kopā 153 stipendiāti (116  absolvējuši)

 

  • Iestādīti vairāk kā 2,000000 koki

Mūsu komanda

Arnis Apsītis

Valdes priekšsēdētājs

Ansis Apsītis

Izpilddirektors

Maija Vīksne

Biroja administratore, nekustamo īpašumu speciāliste

Jānis Apsītis

Valdes loceklis